Transzformáció: Római Birodalomból Európai Unió?

A Budapesti Történeti Múzeum új poszterkiállítása a Limes-menti provinciák romanizációját mutatja be Britanniától Moesiáig. A „Transformation” című EU-projekt a Culture 2000 elnevezésű program keretén belül valósult meg, összesen 13 uniós ország együttműködésében azzal a céllal, hogy bemutassa a Római Birodalom 11 északi tartományának romanizációját.

A három évig tartó nemzetközi kutatómunka kezdeményezője és irányítója a főpályázó, a mainzi Museum für Antike Schiffahrt volt, a magyar társszervező az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Ókori Régészeti Tanszéke.

 

Dr. Gabler Dénes, az MTA doktora a kiállítás megnyitóján elmondta, hogy a húsz tablókép tíz különböző témát dolgoz fel, kiemelten kezeli a Római Birodalom északi határtartományaiban Krisztus születésétől a 3. századig kialakuló közös kultúrák keletkezésének bemutatását, egyben az európai önazonosság kialakulását. Hiszen az egységes Európa gondolata elsőként Julius Caesar fejében született meg, aki ezt elsősorban kontinentális hódításokkal igyekezett megvalósítani. A leigázott területeket és a tartományokat Róma mintájára rendezte be, miközben a romanizáció során fennmaradtak a területi jellegzetességek.

A mai Európai Unió is ezt a koncepciót követi – ezen a ponton kapcsolódik a múlt a jelenhez. A római kori barbár országok számára, a mai EU-n kívül rekedt országokhoz hasonlóan, vonzó volt a római életforma és ők is szerettek volna a Római Birodalomhoz tartozni. Egészen Skandináviáig terjedően rengeteg római árut importáltak, legalább ezáltal részévé válva a mediterráneumban kialakult hatalmas kiterjedésű kultúrának.

 

A programban résztvevő országok kutatói mindenhol ugyanazokat a kérdéseket vizsgálták meg: közigazgatási-, települési-, gazdasági struktúrák, vallás és kultusz, illetve Róma befolyása a birodalmi határokon túl.